ČLENSTVÍ ALPENVEREIN

KategorieČlenské poplatky

SKUPINA A
 • dospělý člověk ve věkové skupině 26-60 let
1690 Kč
SKUPINA B
 • partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)
 • seniory od 61 let
 • juniory od 19-25 let
 • studenty do 27 let (nutno doložit dokladem!)
 • vdovy po členovi OEAV ze stejné sekce
 • tělesně postižené, min.70%
1290 Kč
SKUPINA C
 • děti/mládež do 18 let
700 Kč
RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE)
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč. 1990 nebo u studentů do roč. 1988 (příspěvek platí pouze rodiče). např.:
 
otec 1690 Kč + matka 1290 Kč + děti zdarma 2980 Kč
nebo matka samoživitelka (i otec samoživitel) + děti zdarma 1690 Kč


ČLENSTVÍ ALPENVEREIN + ČHS

KategorieČlenské poplatky

SKUPINA A
 • dospělý člověk ve věkové skupině 26-60 let
2010 Kč
SKUPINA B
 • partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)
 • seniory od 61 let
 • juniory od 19-25 let
 • studenty do 27 let (nutno doložit dokladem!)
 • vdovy po členovi OEAV ze stejné sekce
 • tělesně postižené, min.70%
1640 Kč
SKUPINA C
 • děti/mládež do 18 let
780 Kč
RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE)
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč. 1990 nebo u studentů do roč. 1988 (příspěvek platí pouze rodiče). např.:
 
otec 2010 Kč + matka 1640 Kč + děti zdarma 3650 Kč
nebo matka samoživitelka (i otec samoživitel) + děti zdarma 2010 Kč


ČLENSTVÍ ALPENVEREIN PRO STÁVAJÍCÍ ČLENY ČHS

KategorieČlenské poplatky

SKUPINA A
 • dospělý člověk ve věkové skupině 26-60 let
1610 Kč
SKUPINA B
 • partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)
 • seniory od 61 let
 • juniory od 19-25 let
 • studenty do 27 let (nutno doložit dokladem!)
 • vdovy po členovi OEAV ze stejné sekce
 • tělesně postižené, min.70%
1240 Kč
SKUPINA C
 • děti/mládež do 18 let
680 Kč
RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE)
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč. 1990 nebo u studentů do roč. 1988 (příspěvek platí pouze rodiče). např.:
 
otec 1610 Kč + matka 1240 Kč + děti zdarma 2850 Kč
nebo matka samoživitelka (i otec samoživitel) + děti zdarma 1610 Kč


PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY - UNIQA

(platí pouze kalendářní rok!!!)

Jedná se o připojištění pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%). Toto připojištění se nevztahuje na smrtelný úraz člena Alpenvereinu při nehodě.

Individuální připojištěníPříplatek

základní sazba 255 Kč
zvýšená sazba
(dvojnásobná výše plnění)
500 Kč
zvýšená sazba
(trojnásobná výše plnění)
750 Kč

Rodinné připojištění (vyplatí se od 2 dětí a více)Příplatek

základní sazba 920 Kč
zvýšená sazba
(dvojnásobná výše plnění)
1840 Kč
zvýšená sazba
(trojnásobná výše plnění)
2760 Kč

V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované).
POJISTNÉ PLNĚNÍ

 1. každý měsíc € 420 / € 840 / € 1260 (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění) doživotně
 2. Při úmrtí pojištěného je garantována výplata úrazové renty partnerovi/potomkům po dobu 20 let od úrazu, pobíral-li již postižený člen Alpenvereinu měsíční odškodné dle bodu a).
  !!! Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční !!!
 3. Pojištěné děti do dovršených 15 let věku obdrží namísto měsíční renty jednorázovou kapitálovou výplatu 83.000 € / 166.000 € / 249.000 € (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění).

Co je vyjmuto z pojištění?

Vyjmuty z pojištění jsou např. úrazy při motoristických závodech, při použití leteckých zařízení (rogal, klouzavých padáků), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při skoku padákem. Pojištěno ale je použití motorových letadel, která jsou schválena pro osobní přepravu (např. dopravní letadla).

Kdo může být pojištěn?

Důležité: Předpokladem je členství v Alpenvereinu (OeAV) a již zaplacené příspěvky na probíhající rok. Tyto podmínky jsou splněny i bez zaplacení příspěvků v případě, že s jedná o členy, kteří nejsou povinni členství, jako například děti v rodině, a kteří jsou přihlášeni u Alpenvereinu (OeAV) a tudíž mají členské číslo. Připojištění může být uzavřeno s každým členem OeAV do dovršených 74 let věku. Nepojistitelné jsou osoby, které jsou dlouhodobě plně práce neschopné nebo jsou postiženy těžkou nervovou chorobou stejně jako osoby s psychickým onemocněním.


JSN Sky template designed by JoomlaShine.com