ZAVŘÍT OKNO

PŘEHLED NÁROČNOSTI ZÁJEZDŮ

Náročnost programu posuzujeme podle nejnáročnějšího dne (nebo podle vícedenního celku/přechodu) v zájezdu a reflektujeme několik pohledů na náročnost terénu a délku programu. Výsledná náročnost je pak složena z více těchto pohledů.


Náročnost podle délky

Městská turistika

Program zájezdu probíhá ve městě/ech. Na většině našich zájezdů je městská turistika individuální záležitostí, každý si tedy může naložit se svým časem, jak uzná za vhodné. Trasy mezi zajímavostmi si účastník může krátit hromadnou dopravou. U organizovaných prohlídek měst jsou vhodně volené pauzy na návštěvu zajímavostí a program uzpůsoben i starším ročníkům. Program je vhodný i pro děti.

Lehká turistika

Turistické části programu probíhají vždy po značených cestách a netrvají déle než 4 hodiny a jsou kratší než 10 km. Tento typ programu je většinou kombinovaný s městskou turistikou, případně osobním volnem v druhé části dne. Program je vhodný i pro děti od cca 8 let. Program lze zvládnout i bez základního turistického vybavení, doporučujeme ale aspoň základní turistické vybavení.

Jednodenní turistika

Turistické části programu probíhají vždy po značených cestách a trvají do 9 hodin (s přestávkami na svačiny a oběd). Do této kategorie jsou zařazeny i dvoudenní túry, u nichž se počítá s přespáním na chatě. Na tento program doporučujeme mít alespoň základní turistické vybavení.

Vícedenní turistika – přechody

Program probíhá vždy po značených cestách a délka denní etapy může přesáhnout i 9 hodin (s přestávkami). Tento typ zájezdu běžně zvládne i netrénovaný člověk, nicméně je potřeba počítat s fyzickou a psychickou zátěží a někdy i nepohodou (třeba v případě špatného počasí). Na tento typ zájezdů je potřeba dobře vybrat turistické vybavení.


Náročnost podle nadmořské výšky a denního převýšení

Nadm. výška do 2000 m, nebo převýšení do 1000 m

Program by měl zvládnout každý netrénovaný jedinec.

Nadm. výška od 2000 do 4000 m, nebo převýšení do 1500 m

U této varianty je potřeba počítat s možností výškové nemoci a zvýšenou zátěží (fyzickou i psychickou) organismu. Proto je nutná aklimatizace před výstupy. Ve výškách od 3000 m je potřeba počítat i s celoročním výskytem sněhu a teplotami blízkými kolem nuly. U převýšení nad 1000 m je potřeba počítat se zvýšenou zátěží pohybového systému.

Nadm. výška od 4000 do 6000 m, nebo převýšení do 2500 m

U této varianty je potřeba počítat s možností výškové nemoci a vyšší fyzickou a psychickou zátěží organismu. Proto musí předcházet řádná aklimatizace. Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost vybavení a přípravě. U převýšení nad 1500 m je potřeba počítat s vysokou zátěží pohybového systému.

Nadm. výška nad 6000 m, nebo převýšení nad 2500 m

Dobrá aklimatizace je zde nezbytná. Bez ní se výškové nemoci se nevyhnete. Před cestou do výšek nad 6000 m je nezbytná fyzická příprava. Je potřeba se připravit na trvalý mráz, sníh, led a je dobré znát základy alpinismu. Současně je potřeba mít vyzkoušenou odpovídající výstroj a výzbroj. U převýšení nad 2500 m je potřeba projít předchozí fyzickou přípravou.


Dodatečné upřesnění náročnosti

+

Je-li u náročnosti uveden symbol „+“, během túry se mohou vyskytnout exponované části, u kterých je potřeba brát v úvahu závratě a pocity úzkosti. Případně některé části mohou být zajištěny umělými pomůckami (žebříky, řetězy, ocelovými lany, …), nebo je vyžadováno speciální horolezecké vybavení jako mačky, cepíny, ferratové sety, apod.