ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy ÖAV (Rakouského alpského svazu) při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí. Ochrana krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci. ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy.

Staňte se členy skupiny EDELWEISS CZ při rakouské sekci ALPENVEREIN EDELWEISS, Vídeň a získejte zároveň celoroční pojištění a spoustu dalších výhod!CO JE ALPENVEREIN

Rakouský Alpský Svaz – Oesterreichischer Alpenverein

Österreichischer Alpenverein (OeAV) založený v roce 1862 je dnes se svými 470 000 členy největším horolezeckým sdružením Rakouska. OeAV je veřejně prospěšné nestranické sdružení orientované na turistiku, horolezectví, horské výstupy, cestování, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, ochranu přírody a prostředí, práci s mládeží, péči o seniory, vydávání publikací, vědeckou činnost a mnohé další. Významnou oblast práce OeAV představuje udržování jeho více než 500 horských chat a péče o síť alpských stezek.

Sekce OeAV EDELWEISS

Sekce EDELWEISS byla založena v roce 1946 a slavila tedy v roce 2006 své šedesátileté jubileum. Svoje sídlo má na této adrese: A-1010 Wien, Walfischgasse 12, tel. 0043/1/513 85 00, fax 512 28 74. Sekce EDELWEIS je společensky užitečný, samostatný, nadstranický alpský spolek.

Jejím úkolem, který je definován stanovami, je přiblížit členům této sekce alpinistiku v nejširším slova smyslu se všemi jejími druhy činností, s její krásou, a rovněž osobní důležitost člověka. Stručně řečeno se dá říci, že chce v přírodě a světě hor vytvořit pro člověka prostor pro zážitek, přičemž právě jeho udržení získává v posledních letech na stále větším významu.

Naše motto zní: Více radosti z hor s jistotou! Sekce Edelweiss nabízí členům velice bohatý vzdělávací program a nabídku túr v létě i zimě. Díky větší jistotě lze dosáhnout lepších zážitků. Široké pole činností poskytované členům sekce zahrnuje prakticky všechny alpské oblasti od klasického horolezectví a horských túr až k moderním sportovním trendům. Nabídková paleta začíná u jednoduchých výletů přes náročné horské túry, zajištěné horolezecké cesty, vysokohorské túry, lezení na skalách i ledu ve všech stupních obtížnosti a končí u sportovního lezení (v přírodě i v halách) a u trekingových a expedičních výprav. Ze sportovních trendů je žádáno a poskytováno sportovní lezení, túry na sněžnicích, snowboarding, mountainbiking. To vše samozřejmě s přísným ohledem na ochranu přírody a člověka a na zájmy všech milovníků přírody!VÝHODY ČLENSTVÍ

 • Garantovaná sleva 10 EUR při přenocování na horských chatách Alpenvereinu.
 • Stejná užívací práva mají na chatách Německého alpského svazu (DAV), Švýcarského alpského klubu (SAC), Lichtenštejnského alpského svazu (LAV), Italského alpského klubu (CAI), Francouzského alpského klubu (CAF), Alpského svazu Jižních Tyrol (AVS), Španělského horolezeckého svazu (FEM), Slovinského horolezeckého sdružení (PZS) a Řeckého alpského klubu (CAH).
 • Rakouská Huettenmarke garantuje plné užívací právo a odpovídající slevy na chatách Turistického spolku přátel přírody (TVN), Rakouského turistického klubu (OeTK), Rakouského alpského klubu (OeAK) a některých místních horolezeckých sdružení.
 • Snížené ceny ve více než 90 údolních ubytovnách a smluvních domech Alpského svazu (soukromé hostince nacházející se v údolích).

Na chatách Alpského svazu

 • Přednostní přijetí (přidělení míst na spaní před nečleny).
 • Exklusivní možnost objednání míst na spaní předem.
 • Exklusivní nárok na zlevněné jídlo a pití pro horolezce a vodu na přípravu čaje.
 • Možnost použití samoobslužných prostor, tzv. Winterraumů.

Pojistná ochrana

 • Horolezecké zákonné pojištění odpovědnosti (paušálně až 3 miliony EUR pro každou poškozenou osobu), pojištění zavazadel na chatách a transportních lanových drahách.
 • Evropské pojištění právní ochrany až 35 000,- EUR. Více viz. Všeobecné podmínky (níže).
 • Alpenverein Weltweit Service:
  • náklady na záchranu: do 25 000 EUR
  • transport a repatriace: neomezeně
  • pobyt ve stacionární nemocnici: do 10 000 EUR
  • Více viz. Všeobecné podmínky (níže).
!!! POJIŠTĚNÍ NA JEDNU CESTU JE PLATNÉ VŽDY 8 TÝDNŮ OD VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ TRVALÉHO POBYTU !!! Poté je třeba se vrátit do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

Další výhody

 • Možná účast na akcích všech sekcí OeAV.
 • Časopis BERGAUF 5x ročně. Časopis celého svazu s důležitými tématy, tipy na túry, informacemi o produktech, zprávami, přehledy o jednotlivých sekcích, atd. Časopis v elektronické podobě naleznete ZDE.
 • Slevy na určitých lanovkách a vlecích a linkách spolkové autobusové dopravy.


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ

Členství v Rakouském Alpenvereinu (OeAV) neznamená pouze pojištění, přesto se stále více lidí stává členy Alpenvereinu především kvůli němu. Pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět více o tomto pojištění jsme zde připravili soubor informací, na které jsme nejčastěji dotazováni.

V žádném případě však tyto informace nenahrazují Všeobecné podmínky pojištění.

Rozsah pojištění

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy Alpenvereinu při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí. Ochrana krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci. ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy.

UPOZORNĚNÍ

Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a smluvních států (více viz. Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.

Pojistné částky

 • 1) 25.000 EUR – náklady na záchranu na osobu a pojistnou událost.
 • 2a) Bez omezení částky – náklady na repatriaci ze zahraničí.
 • 2b) Bez omezení částky – náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku, když jí předcházela záchrana.
 • 2c) 10.000 EUR – náklady ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů transportu do nejbližší vhodné nemocnice, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 EUR. Pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 EUR na osobu a pobyt v zahraničí.
 • 3) 3.000.000 EUR – pojištění povinného ručení.
 • 4) 35.000 EUR – pojištění právní ochrany.

Omezení

Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí. Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6000mnm a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska.

NEPLŇĚNÍ PRO OBLAST NÁKLADŮ NA ZÁCHRANU

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • Úrazy/nemoc při profesionální činnosti související s povoláním nebo jiné činnosti prováděné za úplatu a na úrazy/nemoc členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích nebo jiné činnosti z pověření záchranné organizace. (Výjimka: Úplatné provádění činnosti horského nebo lyžařského vůdce se zkouškami a horského vůdce pro pěší túry se zkouškami je pojištěné.)
 • Úrazy při používání vozidel. Pojištěny jsou ale úrazy způsobené vozidly na cestě (také na nepřímé cestě) na shromáždění a akce OeAV a z nich a také na cestě na akce v rámci činnosti spolku podle stanov (jakož i soukromé činnosti spolku), jako jsou pěší turistika, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běhu na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, tůry na horském kole. Úrazy při používání lanovek a vleků jsou pojištěné.
 • Nehody při používání leteckých přístrojů (draků, paraglydingu), leteckých strojů (soukromých motorových a bezmotorových letadel) a při skocích s padákem. Pojištěné je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. dopravní letadla).
 • Nehody při účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních soutěžích v oblasti severských a alpských zimních sportů, snowboardingu i freestylingu, jízdy na bobech, skibobech, skeletonu nebo sáňkování a v oblasti tréninku na takové závody.
 • Úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 mnm a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska (viz upozornění z poslední stránky).


NEPLNĚNÍ PRO OBLAST REPATRIACE, TRANSPORTU A LÉKAŘSKÉHO LÉČEBNÉHO OŠETŘENÍ

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • léčebná ošetření, která začala již před nástupem zahraniční cesty
 • léčebná ošetření chronických nemocí, kromě těch, které jsou následkem akutních záchvatů nebo relapsů
 • léčebná ošetření, která jsou účelem pobytu v zahraničí
 • ošetření zubů, která neslouží prvotnímu ošetření bezprostředního utišení bolesti;
 • umělé přerušení těhotenství a těhotenská vyšetření a porody, vyjma předčasných porodů, které se uskuteční minimálně dva měsíce před přirozeným termínem porodu
 • léčebná ošetření v důsledku nadměrného požití alkoholu a v důsledku zneužití návykových látek a léků
 • kosmetická ošetření, lázeňská léčení a rehabilitace
 • preventivní očkování
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku válečných událostí všeho druhu a v důsledku aktivní účasti na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z aktivní účasti na veřejně pořádaných placených sportovních soutěžích a tréninku na ně a na léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na takových sportovních soutěžích a tréninku na ně, která jsou uvedena v bodě „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku škodlivého účinku jaderné energie
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů při výkonu leteckých sportů (viz také „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“)
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů členů záchranných organizací vzniklých při organizovaných záchranných zásazích nebo jiných činnostech z pověření záchranné organizace
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na expedicích, která jsou uvedena v bodě „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“

Upozornění

Úrazy způsobené vozidlem v zahraniční jsou v rámci plnění uvedených v bodě 2 obecně pojištěné, pokud nevzniknou při účasti na soutěžích motoristického sportu (také na oceňovaných jízdách nebo rallye) a při tréninkových jízdách.


JSN Sky template designed by JoomlaShine.com